4 причини за намаляване живота на акумулатора

Сред причините за по-ранно извеждане от строя на акумулатора, за които не много шофьори не подозират са:

Неблагоприятна външна температура:

- прегряването на акумулатора може да доведе до сулфатизация и корозия във вътрешността на акумулатора;

- прекомерно ниските температури водят до лоша проводимост на заряда и проблеми при старт;

Дълги периоди на престой на автмобила:

- Паркираният автомобил използва постоянно около 1% от заряда на акумулатора за да поддържа някои системи

в готовност. Разреждането се засилва, когато е налице по-стар акумулатор и по-ниска околна температура.

Саморазреждането в тези случаи може да отнеме само няколко седмици.

Пътувания основно на къси дистанции:

- Когато се пътува само на къси разстояния, не се постига пълно зареждане на акумулатора.

През зимата системите за огрев на седалки и стъкла консумират все-повече енергия и допълнително

усложняват ситуацията.

Стареене на акумулатора:

- С течение на времето производителността на акумулатора намалява поради факторите сулфатизация и корозия.

Кристалите на образуваните сулфати задръстват пластините на акумулатора и намалява способността му да се

зареди качествено.

  • 4 причини за намаляване живота на акумулатора