Новини

проект BG-RRP-3.005-2760-C01

проект BG-RRP-3.005-2760-C01

АУТОИНС.БГ ЕООДизпълнява проект BG-RRP-3.005-2760-C01, Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, процедура: BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, на стойност: 20 000 лв., от които 20000 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 02.06.2023 - 02.06.2024.

Общата цел на проекта е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Планирани са дейности за Създаване на онлайн магазини Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)